Vanliga frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår kundservice. Här finner du svar på de vanligaste frågorna vi får till vår kundtjänst. Har du frågor gällande vårt konsumentsortiment hittar du FAQ här. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst på 011-248484 eller info@swedhandling.com.

Hur är upplägget med hyres-IBC?

När Ni köper en produkt i hyres-IBC debiteras en månadskostnad på emballaget. När varan sedan är förbrukad kontaktar Ni Swed Handling som då antingen hämtar tömd IBC med turbil eller ser till att den hämtas upp av annan transportör. Returfrakt med turbil inom turbilsområdet ingår i hyreskostnaden och all pappershantering gällande ADR sköts av Swed Handling. Mer information om våra villkor får du genom din säljare.

Kan vi hämta gods själva på Swed Handling?

Förutsatt att transport kan ske enligt gällande regler går det utmärkt att hämta gods hos oss. För transport av mindre volymer farligt gods gäller att man har 1.3 utbildning vilken kan genomföras hos Swed Handling. Kontakta din säljare för mer information om utbildningar.

Tar Swed Handling hand om avfall?

Swed Handling kan ta hand om uppkommet farligt avfall som exempelvis tömda VVS system, överbliven eller kontaminerad vara. Vi kan bidra med IBC behållare till uppsamling, frakter och destruktion. Kontakta din säljare för mer information.

Vi späder ut produkten i vår produktion, går det att få färdigblandat enligt våra önskemål?

Swed Handling erbjuder kundanpassade spädningar och blandningar. Vi utför även legoproduktion av olika blandningar enligt kundens recept. Kontakta din säljare för mer information.

Vilken glykol ska jag ha i ett solfångarsystem?

Vi rekommenderar en 50% Glytherm 20 (propylenglykol) vilken är anpassad för höga temperaturer samtidigt som fryspunkten ligger på -33 grader.

Hur späder jag en koncentrerad E-Therm KBS Agro till brukslösning 29% som rekommenderas?

En enkel tumregel brukar vara en dunk E-Therm KBS Agro koncentrat och 2 dunkar vatten. Det ger en lösning med ca 28,6 vikt % köldbärarsprit.

Vad är fryspunkten på Glytherm 20 (propylenglykol) i olika koncentration?

Volymprocent
25
30
35
40
45
50

Fryspunkt
-9
-12
-15
-19
-24
-29

Vad är fryspunkten på Glytherm 10 (etylenglykol) i olika koncentration?

Volymprocent
25
30
35
40
45
50

Fryspunkt
-11
-14
-18
-22
-27
-33