Egen produktion av AdBlue®

I augusti startade vi vår nya produktionsanläggning av AdBlue® i Gävle. I och med detta förbättras möjligheterna till en effektiv logistik. Vår AdBlue® levereras i följande förpackningar:

  • 10 liters plastdunk, med tillhörande påfyllnadspip. 60 dunkar per pall
  • 208 liters fat
  • 1000 liters IBC
  • Bulkbil

Swed Handling AB erbjuder en lösning med leasingavtal på bulktank med fjärravläsning vilket ger en smidig lösning där det alltid finns AdBlue® att tanka. Kontakta gärna någon av våra säljare för mer information.

Vad är AdBlue®?

AdBlue® är en 32,5% lösning av Urea och avjoniserat vatten. Den tillverkas i enlighet med DIN 70070 och ISO 22241 enligt exakta specifikationer. Vätskan är giftfri, enkel att hantera och är inte skadlig för miljön. AdBlue® ska tillsättas i för detta avsedd tank, den får inte hällas direkt i dieseltanken. AdBlue® är avsett för bilar med ett SCR-system.

SCR-system

Selective Catalytic Reaction, är en teknik för reducering av utsläpp som har sitt ursprung i industriell energiproduktion där man på detta sätt minskade utsläppen av NOx (Kväveoxider). Det bygger på att man innan SCR-katalysatorn doserar AdBlue® i avgassystemet. Där omvandlas den till ammoniak och koldioxid. Ammoniaken reagerar sedan med kväveoxiden (NOx) i katalysatorn och bildar kväve och vattenånga. Reduktionen av de skadliga NOx utsläppen är upp till 80% med denna teknik.