Vi är mycket stolta över att Feralco Nordic AB valt Swed Handling AB som samarbetspartner gällande försäljning och distribution av förpackade produkter. Det gäller samtliga Ekoflock, Pluspac, Ekomix och Plusjärn i dunk, fat och IBC.

Feralco Nordic AB ingår i Feralco-gruppen, som tillverkar och marknadsför oorganiska koagulanter för vatten- och avloppsrening till kommuner, pappers- och massaindustri samt övrig industri i Europa. Feralco-gruppen bildades i januari 2001 efter uppköp av vattenreningsverksamheter i brittiska bolagen Alcan och Laporte. Gruppen har nu bolag och produktionsenheter i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Schweiz och Spanien. 2004 förvärvades NIN Treatments verksamhet i Sölvesborg, bestående av tankterminal för kemikalier och oljeprodukter, och Feralco Nordic AB bildades.

Feralco står för kvalitet, service och säkerhet. Kompetens och ansvar är deras högsta prioritet. Feralco har en strategi för att på ett hållbart sätt växa som en organisation genom fokus på vattenrening. För att uppnå detta är de engagerade i en rad verksamhetsprinciper, som säkerställer att deras verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt till gagn för kunder, intressenter, anställda och aktieägare.

Tillsammans profilerar vi oss på VA-mässan 25-27 september i Jönköping.

Vi ser fram emot ett utvecklande samarbete tillsammans med Feralco Nordic AB.

För mer information om Feralco Nordic AB, klicka in på deras hemsida!