Under sommaren kommer beställning kunna ske precis som vanligt då vi håller öppet under hela perioden. Däremot justerar vi något i våra scheman.

Veckorna 29 – 32

Turer till Stockholm körs två gånger i veckan, måndagar och torsdagar.

Turer till Göteborgsområdet körs en gång i veckan tis./onsdag (2-dagarstur).

För att hinna planera in och få med godset på bilarna bör order komma in senast före lunch 2 arbetsdagar före utleveransdag. Däremot kan vi inte garantera plats på turbil under dessa veckor till följd av neddragning av antal turer. Det som inte får plats ser vi till att det körs ut med alternativ transportör. Var extra noga med att meddela om ni har returemballage så vi även kan boka in hämtning av detta om vi använder alternativ transportör.

 

Vi hoppas och tror att detta kommer bli en bra lösning under denna period och hoppas på en fin sommar.