Från och med 1/1-2018 har vi nytt turbilsschema. Vårt nya turbilsschema kan du se här: Turbilsschema 2018. Ca 70% av all distribution av företagets produkter sker med egna turbilar som geografiskt sett täcker upp större delen av mellersta Sverige. Läs mer om våra turbilsscheman här.